Osnovana Udruga za promociju bicikliza Hercegovina Bike

by admin

Udruga za promociju biciklizma „Hercegovina bicikl“ nastala je kao potreba da se na jedan sveobuhvatan način promovira biciklizam u Hercegovini, sa željom da okupi oko sebe sve relevantne biciklističke djelatnike i biciklističke klubove kako bi zajedničkim snagama pokušali brendirati Hercegovinu kako regiju poželjnu za biciklizam, a što bi u konačnici doprinijelo popularizaciji i omasovljivanju biciklizma, ali i stvaranju  preduvjeta za razvoj cikloturizma koji je zadnjih godina u Europi, ali i svijetu, sve više u ekspanziji te postaje važna turistička grana.  Udruga „Hercegovina bicikl“ osnovana je 08.02.2013. i okuplja članove biciklističkih klubova iz Hercegovine. Udruga je  do sada kao partner sudjelovala u organizaciji Biciklističke karavane prijateljstva „Mostar – Vukovar“ koja je okupila 50 biciklista iz cijele BiH, ali i Hrvatske. 

You may also like