Sovići – Posušje – Imotski (Jezera)

by admin

Povijest Sovića, Gorice i njezine okoline možemo i najlakše ju je promatrati kroz život koju su nam ostavili oni koji su nastanjivali ove prostore. Tu povijest svjedoče arheološki nalazi koji su pronađeni na više lokacija u Gorici i njezinoj okolici, a potječu iz različitih vremenskih epoha, obilježeni od različitih naroda. Najveću uljudbu su dali kršćani, Hrvati katolici. Zbog toga je vrijedno spomena ovo što ćemo Vam predočiti u ovom malom radu o povijesti našeg malog mista, kojega zovemo Gorica. Ponajviše ćemo se osvrnuti na crkve Sv. Stjepana Prvomučenika u Gorici, koje sežu u ranokršćansko doba, u doba stare antike IV. do VI. stoljeće. Njihovi su temelji svjedoci o životu i vjeri i kulturi našega naroda u Gorici i okolini u to doba.

Zemljopisni i povijesni pregled

Po svom je živopisnom krajoliku te po svojoj povijesnoj i kulturnoj vrijednosti Gorica i njezino šire područje bilo i ostalo mnogim stručnjacima topografije, arheologije i povijesti umjetnosti tajnovito mjesto koje još uvijek izaziva.
Smjestila se podno starog ilirskog, rimskog pa hrvatskog grada, brda Pita, koji je sa sjevera štiti od jaka leda zimi, i pruža se do ruba Imotsko – grudskog polja na jugu, preko kojeg je opet uz pomoć Zabiokovskih sela i svetog Jure na vrhu Biokova povezana s Jadranskim morem.
Priroda je ovdje oduvijek bila blagodatna. Stoga je i Gorica od najstarijih vremena bila prirodna kraška oaza najvećim europskim kulturama.
Arheološki nalazi kao živi svjedoci prošlosti prokazuju Goricu od kamenog doba, preko Ilira, grčkih utjecaja, rimske kulture i hrvatske patnje i pobjede.

Imotska jezera, krška jezera na sjeverozap. rubu Imotskoga polja. U blizini Imotskoga nalaze se Modro jezero i Crveno jezero. Na rubu Imotskoga polja, zapadno od Crvenoga jezera, leže Dva oka (jedan od izvora Vrljike), dva malena okrugla jezerca, koja dijeli pojas zemlje širok 1 m. U zap. dijelu polja leže Postranjsko (Prosutica) jezero, Krenica i Provalija. U kišnome razdoblju Provalija i Krenica spajaju se u jedinstveno jezerce Prološko blato. U blizini naselja Lokvičići nalaze se Galipovac, Lokvičićka jezera i Knezovića jezero. Jezera su djelomično zaštićena. Modro i Crveno jezero spomenik su prirode, a Prološko blato zaštićeni je krajolik.

Download GPS podataka

Profil staze

Galerija fotografija