Mostarsko blato – krug oko polja

by admin

Mostarsko blato je kraško polje ukupne površineod 3800 hektara, od kojih 1500 hektara je potopljeno svake godine zbog teških jesenskih i zimskih kiša. Vodostaj nekad doseže i do 10 metara.

Nalazi se jugozapadno od Mostara na putu za Široki Brijeg, na 200-300 metara nadmorske visine. Polovica polja se nalazi u Županiji Zapadnohercegovačkoj, koja pripada općini Široki Brijeg, dok se ostatak Mostarskog blata nalazi u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, koji pripada općini Mostar.

Mostarskim blatom teče rijeka ponornica Lištica koja se na ulazu u polje razlijeva i taloži doneseni materijal. Ta je naplavina nagnuta ka jugoistoku i pogodna je za vinogradarstvo. U prošlosti se ovdje uzgajao duhan, kukuruz i pšenica, a sada su to pašnjaci i livade.

Satelitski prikaz staze

Download GPS podataka

Profil staze

Galerija fotografija